Rólunk / az elmúlt 20 év
Állásajánlatok
Támogatóink:
Béker-Soft Informatika Kft.
Euram Kft.
Mádai & Társai Kft.
Primavera Alapítvány
Egészséges Emberért KHE
Philips Ultrahang Képviselet

AZ ELMÚLT 20 ÉV

20 év
20 év
20 év
20 év
20 év
20 év
20 év
20 év
20 év
20 év
20 év
20 év
20 év
20 év

Az elmúlt 20 év eseményei a MaMMa® Egészségügyi Zrt-ben


Előzmények

 • Tanulmány készítése a mammográfiás mellrákszűrés magyarországi bevezetéséről Dr. Péntek Zoltán hazai- és nemzetközi mammográfiás mellrákszűrési tapasztalatának felhasználásával és ismert hazai szakemberek együttműködésével (1991-1992).
 • A MaMMa® Klinika Rt. megalapítása (1992).
 • Prof. Dr. Tabár László által kifejlesztett és világhírűvé vált svéd mammográfiás mellrákszűrési és komplex diagnosztikus módszer honosítása. 
 • Sikeres OEP finanszírozási pályázat (1994) a meglévő, nem elégséges mammográfiás mellrákszűrési kapacitás bővítése érdekében.


1995.

 • Budapesti Emlődiagnosztikai Központ megnyitása országos hatáskörrel, az interdiszciplináris team megalakulása a Budai MÁV és a Szent János Kórházzal együttműködve. 
 • Részvétel OEP Kockázatkezelői Szűrési Programban (1995-2000).


1998.

 • A lakossági mellrákszűrés vizsgálatairól rendelkező kormányrendelet megjelenésével a mammográfiás szűrések megkezdése, behívás alapján. 
 • Szekszárdi Emlődiagnosztikai Központ megnyitása megyei hatáskörrel. Az interdiszciplináris team megalakulása a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházzal együttműködve és bekapcsolódás a Világbanki projektbe (1998-2000). 
 • Vera Blinken - a volt amerikai nagykövet felesége - a MaMMa® Rt. szakembereit kéri fel mobil mellrákszűrési állomás (mobil mammográfiás szűrőállomás) megtervezésére és működtetésére. 
 • Dr. Péntek Zoltán vezetésével a Radiológiai Társaságon belül megalakul az Emlődiagnosztikai Szekció.


1999.

 • A Szolnoki Emlődiagnosztikai Központ megnyitása megyei hatáskörrel, és az interdiszciplináris team megalakulása a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézettel, valamint a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézettel együttműködve. 
 • A Primavera Program keretében megindul a mobil mellrákszűrés a MaMMa® Rt. telephelyeinek vonzáskörzetében, és igény szerint mindazon körzetekben, ahol a helyi szervezetek kérik a mellrákszűrést.


2001.

 • MSZ EN ISO 9001:2001 minőségügyi menedzsment rendszer bevezetése és működtetése.
 • Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Mammográfiás Szűrőprogramot a MaMMa® Rt. interdiszciplináris team tagjai dolgozzák ki, mely magában foglalja az akkreditációs és működtetési rendszert is. 
 • Az egyes telephelyeken működő Emlődiagnosztikai Központok és az együttműködő kórházak sikeres pályázata a Népegészségügyi Programban való részvételre, valamint Komplex Mammográfiás Központok működtetésére.
 • Az országos mammográfiás szűrőprogramban folytatják a MaMMa® Központok a mellrákszűrést és a komplex tevékenységet, a 45-65 éves nők részére.


2002.

 • A Kecskeméti Emlődiagnosztikai Központ megnyitása megyei hatáskörrel, elsősorban diagnosztika és mellrákszűrés érdekében, valamint az interdiszciplináris team megalakulása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházával együttműködve.
 • A MaMMa® Rt. szakemberei folytatják tevékenységüket az Országos Mammográfiás Szűrési Albizottságban, mint az akkreditált szűrőcentrumok egységes elvek szerinti működésének felkészítői, oktatói és értékelői.


2003.

 • Csatlakozás az Európai Emlőrák Hálózathoz (European Breast Cancer Network, röviden EBCN).


2004.

 • Interdiszciplináris team működtetése az SE ÁOK II. Pathológiai Intézettel és a Radiológiai Klinikával, továbbá az Országos Onkológiai Intézettel.
 • Az I. Multidiszciplináris Emlőkonferencia tudományos szervezésében való részvétel, a Primavera Alapítvány (fő célja: tudatosítani a rendszeres mellrákszűrés fontosságát az érintett korcsoportú hölgyeknél; bővebben: Primavera Alapítvány rákszűrés) felkérésére Prof. Dr. Tabár László vezette a konferenciát.
 • AZ EBCN budapesti éves ülésének megrendezésében való részvétel, ahol a mellrákszűrés és diagnosztika Európai Minőségügyi Irányelveinek IV. verziója került kidolgozásra (European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening).
 • Együttműködési szerződés kötése a Fővárosi Szent Ferenc Kórház és a MaMMa® Rt. között emlősebészeti tevékenység végzésére.


2005.

 • A MaMMa® Rt. MaMMa® Zrt.-ként működik a továbbiakban.
 • Az EBCN torinói projektjében való részvétel, (a mellrák kezelésének minőségellenőrzési programja) a MaMMa® Zrt. mellrákszűrés vizsgálati adatainak megküldése az EBCN részére annak érdekében, hogy a mellrákszűrési tevékenysége az európai intézmények tevékenységével összehasonlítható legyen.
 • A MaMMa® Zrt. minden telephelyén interdiszciplináris konferencia szervezése a MaMMa® Zrt. 10 éves fennállásának alkalmából.
 • A Csornai Emlőszűrő Központ átvétele (diagnosztika és mellrákszűrés), és az interdiszciplináris team működtetése a Margit Kórházzal együttműködve, a Kórházhoz tartozó területi működési joggal.
 • A MaMMa® Zrt. 10 éves fennállására Országos Interdiszciplináris Konferencia szervezése 2005. október 5-én Budapesten, a 15 mm-nél kisebb invazív emlőrákok, valamint DCIS-ek diagnosztikájának és komplex kezelésének összehangolása témakörben. A konferencia főelőadója Prof. Dr. Tabár László.
 • A Fővárosi Emlőszűrő Centrum részeként a Horvát utcában egy új klinikai diagnosztikai és mellrákszűrés végzésére alkalmas egység megnyitása.


2006.

 • Az Európai Rákhálózat (European Cancer Network - ECN) éves ülését Budapesten rendezte meg. A konferencia szakmai támogatója a MaMMa® Zrt. volt.
 • Együttműködési megállapodás kötése az Egészséges Emberért Közhasznú Egyesülettel, melynek célja a MaMMa® Zrt. felvilágosító tevékenységének javítása (például: mellrákszűrés fontossága). E cél érdekében további szakmai konferenciák rendezése közösen.
 • Pályázat benyújtása a Nemzeti Civil Alapprogramhoz az elmaradott területeken élő lakosság egészségfejlesztése céljából.


2007.

 • Az egészségügyben történt átszervezés miatt megszűnt a MaMMa® Zrt. emlősebészeti tevékenysége a Szent Ferenc Kórházban. A MaMMa® Zrt. által kiszűrt és műtétre javasolt betegeit a továbbiakban zömmel a János Kórházban látják el.


2008.

 • A MaMMa® Zrt.-nél dolgozó szakorvosok elnyerték a Magyar Radiológus Társaság Mammográfiás Szekciójától a komplex emlődiagnosztikai jártassági vizsgát. A MaMMa® Zrt. orvosai az akkreditációs bizottság tagjai.


2009.

 • A MaMMa® Zrt. mozgó mammográfiás mellrákszűrési állomásával sikeresen részt vett az Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett "Kistelepülésen lakók komplex népegészségügyi szűrésének elősegítésére" című pályázatán. Az elnyert pályázat során a Mozgó Szűrőállomással 141 704 nő mellrákszűrés vizsgálatára került sor.
 • A fővárosi Kapás utcai Emlőszűrő Centrumban üzembehelyezésre került egy új GIOTTO direkt digitális mammográfiás röntgen berendezés (bővebben: a GIOTTO IMAGE 3D típusú emlőrák diagnosztikai berendezésről), így új mellrákszűrés vizsgálati módszer elvégzését teszi lehetővé a MaMMa® Zrt. számára. A továbbiakban megszűnt a Horvát utcai telephely.


2010.

 • Áttérés az új MSZ EN ISO 9001:2009 minőségügyi menedzsment rendszerre.
 • A MaMMa® Zrt. által üzemeltetett mozgó mammográfiás mellrákszűrő állomás teljes körű felújítása.


2011.

 • A MaMMa® Zrt. a MARIE CLAIRE havonta megjelenő női magazinnal karöltve a mellrákszűrés fontosságát hirdetendő reklámkampányban vett részt.


2012.

 • A MaMMa® Zrt. fontos célkitűzése gépparkjának modernizálása. Ezt a célkitűzést szolgálta a tervezett beruházási projekthez illeszkedő KKV-k Technológiai fejlesztésre kiírt pályázati anyagának elkészítése és benyújtása. A MaMMa® Zrt. 48 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek nagy részét az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja biztosította.


2013.

 • A tavalyi sikeres Uniós pályázat eredményeképpen és az egyéni támogatásoknak köszönhetően a MaMMa® Zrt. gépparkjának modernizálása is folytatódhatott: digitális mammográf berendezések kerültek beüzemelésre a szolnoki telephelyen és a mobil állomáson, ezzel egyidejűleg került felszerelésre két telephelyen leletező állomás (Szolnokon és Kecskeméten), továbbá a zártláncú, széles sávú internetes digitális összeköttetés a telephelyek között. A megújult digitális technológia bevezetésének köszönhetően most már három telephely végez direkt digitális módon szűrést, ill. négy telephely tudja a digitális képeket leletezni.

2015.
 • A Margit Kórház visszavette a csornai mammográfiás szűrőközpont működtetését. Elkezdődött az új mobil állomás gyártási folyamata. Az év végén elindult valamennyi telephelyen a MaMMa Zrt. 20 éves működésének jubileumi konferencia sorozatának előkészítése.